Mobiel: 06-25034578
  E-mail: info@grimm-aatc.eu
 
 


Arbeidsdeskundige coaching voor de werknemer

Arbeidsgerelateerde problematiek

Ruzie met je baas, niet gewaardeerd worden, niet serieus genomen worden, werk te zwaar, te veel werk, met steeds minder mensen het werk moeten doen, reorganisatie, dreigend baanverlies, ik ’moet wat anders‘ maar ’wat dan‘... ’, ik heb mijn verantwoordelijkheid en kan niet zomaar stoppen, bovendien ’wat moet ik dan‘...

Zomaar een aantal onderwerpen uit de dagelijkse praktijk die de gedachten van mensen kunnen beheersen en letterlijk ’ziekmakend‘ kunnen zijn als een (ongewenste) situatie voortduurt en er geen zicht op verandering of verbetering is.

Een aantal arbeidsdeskundige coachingsgesprekken kunnen u helpen wel deze (gewenste) verandering te bewerkstelligen. U leert weer grip op uw situatie te krijgen en keuzes te maken, zodat arbeidsverzuim voorkomen kan worden, of herstel wordt bevorderd, indien er al sprake is van verzuim in het werk of dagelijks functioneren.

Tijdens deze gesprekken is er aandacht voor ’het probleem‘, hoe verhoudt zich dit met de omgeving, welke aanpassingen en wat is er nodig om uit de (ongewenste) situatie te komen, taken en bevoegdheden, wetgeving en regels, communicatie. Er wordt een plan van aanpak met u gemaakt waarbij u zelf de regie (weer) neemt.

De gesprekken vinden bij voorkeur plaats in uw thuissituatie. Gemiddeld zijn er 5 coachingsgesprekken nodig om u ’op weg te helpen‘. Indien uit de gesprekken blijkt dat een werkplekbezoek en/of een gesprek met de leidinggevende nodig is, zal dit ingepast worden.

Mocht tijdens de gesprekken blijken dat aanvullende expertise nodig is, denkt u hierbij aan juridisch advies, psychologische begeleiding of bedrijfseconomische dienstverlening, dan zal ik dit met u bespreken en kan ik vanuit mijn netwerk hiertoe contacten leggen met de desbetreffende professionals.

De arbeidsdeskundige coachingsgesprekken kunnen zowel door uzelf als door uw werkgever aangevraagd worden. Voor een vrijblijvend advies en de kosten kunt u contact opnemen.
Tel: 06-25034578
E-mail: info@grimm-aatc.eu

Arbeidsdeskundige coaching voor de MKB ondernemer
Regels en wetgeving vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, hoe houd ik mijn verzuim laag en mijn onderneming draaiende als ik zelf uitval? Personeelsproblematiek, belasting en belastbaarheid, aanpassingen op de werkplek, het UWV, de arbodienst, werken met arbeidsgehandicapten, preventie...

Een (kleine) werkgever kan soms met vragen of onduidelijkheden zitten en hier niet direct een oplossing voor zien. Het voortbestaan van het bedrijf is een voortdurend aandachtspunt en als er op personeelsgebied problemen zijn of als de ondernemer zelf uitvalt, kan dit een behoorlijke ’wissel‘ trekken op de continuïteit van het bedrijf. Weten wat de regels zijn, een goede arbeidshygiëne, gemotiveerd en op de taak toegerust personeel, een correct verloop van een ziekmelding en de daaropvolgende ziekteperiode en re-integratie. Enkele coachingsgesprekken met een arbeidsdeskundige kunnen u helpen dit inzichtelijk te krijgen.

Het eerste coachingsgesprek omvat een bedrijfsinventarisatie en vastleggen van de problematiek en de vraagstelling van de ondernemer. Aansluitend wordt gezamenlijk een plan van aanpak voorgesteld met betrekking tot de doelstelling en er worden afspraken gemaakt over het benodigde aantal gesprekken.

Een coachingsgesprek kan in overleg ook buiten kantoortijden plaatsvinden.
U kunt bellen voor meer informatie of om een afspraak te maken.
Tel: 06-25034578
E-mail: info@grimm-aatc.eu