Mobiel: 06-25034578
  E-mail: info@grimm-aatc.eu
 
 


Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en personenschade

Mijn werkzaamheden binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) en personenschade betreffen het beoordelen van de mate van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers alsook re-integratiezaken ten behoeve van werknemer- / werkgeveraangelegenheden. Incidenteel verricht ik ’rechtbankzaken‘.

Arbeidsdeskundige onderzoeken en re-integratiewerkzaamheden binnen de ’AOV‘ en de personenschade verricht ik uitsluitend in samenwerking met en voor Heling & Partners BV. Deze opdrachten kunt u onder vermelding van mijn naam bij Heling & Partners BV aanmelden. Ik verwijs voor inhoudelijke informatie en de specifieke dienstverlening naar de desbetreffende website: www.heling.nl